HIP

HIP مخفف عبارت Human Interactive Proofs می‌باشد و به سیستم‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها کاربر انسانی با استفاده از یک پروتکل سوال/پاسخ تعلق خود را به عنوان عضوی از یک گروه خاص ثابت می‌کند: به عنوان مثال انسان در برابر ماشین، خودش در برابر هر شخص دیگری، انسان بزرگسال در برابر کودک و غیره . روش‌های HIP بیشتر در مورد جداسازی انسان در مقابل ماشین می‌باشند که به CAPTCHA معروف می‌باشند. عبارت CAPTCHA مخفف Completely Automatic Public Turing test to tell Computer and Human Apart می باشد.
در این سایت تعدادی از پروژه های مربوط به HIP و CAPTCHA که توسط ما انجام شده است، قرار گرفته است.

با تشکر
مدیر سایت
بهار 1386